За нас

Нашата фирма Йоватекс АД е 100 % частна  и семейна фирма, занимава с преработка на синтетични коприни – текстуриране, точкуване, пресукване и багрене от  1990 г.

Като имаме  предвид широкото приложение  на  полиестерни и полиамидни коприни, наши клиенти са производители на синтенични тъкани, производители на пасматерийни изделия, производители на  чорапи и трикотаж. Тези коприни намират приложение  и в  производството  на технически изделия за производството и  за бит. Машините  и технологиите, с който разполагаме, ни позволяват да  преработваме коприни с различни  дебелини и приложение.

Оперативна програма „Развитие на човешските ресурси“ 2007-2013г
Бюлетин Октомври
Бюлетин Ноември
Бюлетин Декември
Бюлетин Януари
Бюлетин Февруари
Бюлетин Март
Бюлетин Април
Бюлетин Май
Бюлетин Юни